ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
FORUM Ανενεργό
Ανέκδοτα Παρτ Του!! home...
  Επιστροφή στο FORUM
  Άλλα FORUM Ενεργά
  Άλλα FORUM Ανενεργά
Αποστολέας nadro
Αποστολή 17/1/2002 7:08:28 μμ
Τίτλος πως να αποφύγετε μία κλήση
Κείμενο A police officer pulls a guy over for speeding at 140mph and has the
following exchange:

Officer: May I see your driver's license?
Driver: I don't have one. I had it suspended when I got my 5th
violation for Driving Under the Influence.

Officer: May I see the registration for this vehicle?
Driver: It's not my car. I stole it.

Officer: The car is stolen?
Driver: That's right. But come to think of it, I think I saw the
owner's card in the glove box when I was putting my gun in there.

Officer: There's a gun in the glove box?
Driver: Yes sir. That's where I put it after I shot and killed the
blonde bitch who owns this car and stuffed her in the trunk.

Officer: There's a BODY in the TRUNK?!?!?
Driver: Yes, sir.

Hearing this, the officer immediately called his captain. The car
was quickly surrounded by police, and the captain approached the driver
to handle the tense situation:

Captain: Sir, can I see your license?
Driver: Sure. Here it is.
It was valid.

Captain: Who's car is this?
Driver: It's mine, officer. Here's the registration.
The driver owned the car.

Captain: Could you slowly open your glove box so I can see if there's a gun
in it?

Driver: Gun? What gun ?? ...There's no gun in it.
Sure enough, there was nothing in the glove box.

Captain: Would you mind opening your trunk? I was told you said
there's a body in it.
Driver: I said what ????
Trunk is opened; no body.

Captain: I don't understand it. The officer who stopped you said
you told him you didn't have a license, stole the car, had a gun in the
glove box, and that there was a dead body in the trunk.

Driver: Yeah, And I'll bet the lying son-of-a-bitch told you I was speeding
too !!!

ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ
επιστροφή στο Forum
. DeNnNiS Καλό... 18/1/2002 11:48:59 μμ
. kosmar :-))) 17/1/2002 8:43:37 μμ
Σπίτι Περιοδικό Μέλη Ακαδημαϊκά Επικοινωνία Εκδρομές Διασκέδαση
Αν θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας οποιοδήποτε σχόλιο υπάρχει πάντα η γνωστή διεύθυνση...
ΝΥΓΜΑ ανλίμιτεντ σαμ ράιτς ρισέρβντ 1994-2099