www.nygma.gr - ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ (Τεχνολογία-Επιστήμες)

Τηλεϊατρική 21/6/2001

Ποιες οι δυνατότητες ;


Γράφω για πρώτη φορά για το περιοδικό του νύγματος και αποφάσισα να αναφερθώ στο θέμα της Τηλεϊατρικής στη χρήση δηλαδή των υπολογιστών και των δικτύων τηλεπικοινωνίας στον χώρο της Ιατρικής, ένας τομέας που με ενδιαφέρει πολύ και έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Παρακάτω θα γίνει αναφορά στις δυνατότητές της ,στην επικείμενη προσφορά της στο γιατρό και στους πολίτες καθώς και στα πιθανά προβλήματα που υπάρχουν στην ανάπτυξή της.
Επίσης αναφέρομαι και σε κάποιες σημερινές εφαρμογές της όπως ο Ηλεκτρονικός Φάκελος.

Οι δυνατότητες της Τηλεϊατρικής


Μέσω των υπολογιστών και των δικτύων η τηλεϊατρική βοηθάει στην: • Εξέταση και παρακολούθηση του ασθενούς από απόσταση.

 • Ταχύτητα επικοινωνίας σε περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών.


  Μία από τις εφαρμογές της Τηλεϊατρικής είναι οι κινητές μονάδες.H εφαρμογή αυτή επιτρέπει την άμεση μετάδοση των ενδείξεων ζωτικών λειτουργιών του ασθενή, καθώς και τη μετάδοση εικόνας video από τον τόπο του επείγοντος περιστατικού, όπως επίσης και των εσωτερικών χώρων του ασθενοφόρου. Το σύστημα τηλεϊατρικής εφαρμόζεται για πρώτη φορά σε κινητή μονάδα εντατικής θεραπείας και αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος εφαρμογών τηλεματικής στον τομέα υπηρεσιών υγείας project Ambulance HC - 1001 .Η μετάδοση αυτών των δεδομένων πίεση, σφίξεις, θερμοκρασία και κορεσμός οξυγόνου) πραγματοποιείται μέσω ειδικής συσκευής (φορητός υπολογιστής) και του δικτύου GSM κινητής τηλεφωνίας, στην οθόνη του υπολογιστή του κέντρου ελέγχου στο ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ.


 • Μεταφορά ιατρικών δεδομένων από απομακρυσμένα κέντρα σε εξειδικευμένους γιατρούς για διάγνωση.

 • Καταγραφή αρχείου ασθενούς και άμεση χρησιμοποίησή του σε περίπτωση ανάγκης.

  Ένα παράδειγμα είναι ο Ηλεκτρονικός Φάκελος.

  Ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενούς είναι, όπως φαίνεται και από το όνομα του, ένα ηλεκτρονικό ανάλογο των υπαρχόντων αρχείων ασθενών που υπάρχουν στα νοσοκομεία. Θα περιέχει όλα τα ιατρικά δεδομένα που χρειάζονται στην καθημερινή ιατρική πρακτική όπως:


  • Ιστορικό

  • Ημερήσιο φύλλο νοσηλείας

  • Ιατρικές εξετάσεις

  • Ιατρικές εικόνες(ακτινογραφίες, τομογραφίες κλπ)


 • Η εγκατάσταση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενούς θα γίνει σε όλα τα νοσοκομεία της Ηπείρου και στην πρώτη φάση της θα εξυπηρετεί ασθενείς των καρδιολογικών κλινικών. Αργότερα θα γίνει επέκταση και για τις άλλες κλινικές των νοσοκομείων. Τα πλεονεκτήματα όμως από την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενούς στην καθημερινή πρακτική της Ιατρικής είναι πολλά, μερικά απ' τα οποία είναι:

  • Εύκολη εισαγωγή, αναζήτηση και αλλαγή των στοιχείων, με αποτέλεσμα ορθότερη εξαγωγή συμπερασμάτων.

  • Εύκολη επιθεώρηση και επεξεργασία των ιατρικών εικόνων, το οποίο σημαίνει τελικά σωστότερη διάγνωση.


 • Πληροφοριακά Συστήματα για αυτοματοποίηση των ιατρικών εργασιών (μεταφορά ιατρικών δεδομένων εντός ή μεταξύ νοσοκομείων).

 • Υπηρεσίες ενημέρωσης και εκπαίδευσης μέσω δικτύου για:

  • Ιατρούς(έρευνα, ιατρικές βιβλιοθήκες).

  • Ασθενείς(χρόνια προβλήματα).

  • Πολίτες(πρόληψη, δημόσια υγεία, επιδημολογία, παιδιατρική, κ.α). • Τηλεϋπηρεσίες για συμβουλευτικούς σκοπούς και πρώτες βοήθειες σε επείγοντα περιστατικά.


Προσφορά στο γιατρό


 • Μπορεί να κάνει διάγνωση του ασθενή που βρίσκεται σε απομακρυσμένο χωριό.

 • Μπορεί να ζητήσει την γνώμη ενός εξειδικευμένου συναδέλφου για τον εξεταζόμενο ασθενή.

 • Άμεση πρόσβαση στο αρχείο ασθενών(patient record).

 • Μείωση του χρόνου διάγνωσης.

 • Άμεση πληροφόρηση και ενημέρωση.

 • Άμεση επικοινωνία με τους συναδέλφους του μέσω δικτύου.

  Από τις βασικότερες υπηρεσίες της Τηλεϊατρικής πάνω σε αυτόν τον τομέα είναι η τηλεδιάσκεψη. Η τηλεδιάσκεψη παρέχει τη δυνατότητα για οπτικοακουστική επαφή μεταξύ απομακρυσμένων σημείων χρησιμοποιώντας κάμερες και μικρόφωνα καθώς και δικτυακό εξοπλισμό. Έτσι οι ιατροί μπορούν να πραγματοποιήσουν:


  • Ιατρικά συμβούλια μεταξύ των νοσοκομείων της περιοχής.

  • Διάγνωση σε ασθενείς σε άλλο νοσοκομείο.

  • Παροχή συμβουλών σε μη ειδικευμένους ιατρούς ή σε ιατρούς άλλης ειδικότητας. Αυτό αποκτά καίρια σημασία στην περίπτωση των κέντρων υγείας, ειδικά στην περίπτωση απομακρυσμένων περιοχών καθώς και στην αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών.

  • Επίσης οι φοιτητές Ιατρικής μπορούν να παρακολουθήσουν χειρουργικές επεμβάσεις, καθώς και διαλέξεις που γίνονται σε άλλα σημεία.Προσφορά στον πολίτη

Η προσφορά της Τηλεϊατρικής στον πολίτη είναι πολύπλευρη:


 • Άμεση επαφή με τον γιατρό, ακόμη και αν εκείνος βρίσκεται χιλιόμετρα μακριά.

 • Άμεση εξυπηρέτηση και αύξηση της ποιότητας περίθαλψης, αποφεύγοντας τις επαναλήψεις, τις καθυστερήσεις και τα λάθη.

 • Άμεση ενημέρωση για θέματα δημόσιας υγείας, επιδημίες, πρόληψη.

 • Ταχύτερος χρόνος ανάρρωσης, μικρότερη χρήση μη απαραίτητων φαρμάκων και μείωση εξόδων για ασθενείς και νοσοκομεία.


Τελικά για τον απλό πολίτη η τηλεϊατρική προσφέρει συνεχή και άμεση πρόσβαση στην περίθαλψη.

Προβλήματα

Υπάρχουν όμως κάποια προβλήματα τα οποία ίσως φαίνονται αόρατα με μια πρώτη ματιά. Συγκεκριμένα δεν υπάρχει πλήρης εξοικείωση από τη μεριά των ιατρών στην χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Επίσης τίθεται το ζήτημα της εμπιστοσύνης των ιατρικών πληροφοριών και της ασφάλειας του όλου συστήματος. Θα μπορούν άραγε οι απόρρητες ιατρικές πληροφορίες να μεταδίδονται μέσω δικτύου με ασφάλεια; Τέλος υπάρχει η απορία εκ μέρους μας αν οι γιατροί θα έχουν την ικανότητα να καταλήξουν σε μια σωστή διάγνωση από απόσταση, δηλαδή μην έχοντας άμεση επαφή με τον ασθενή; Το μέλλον θα δείξει! Ας αναμένουμε !

Μπορείτε να δείτε παραπάνω πώς ο γιατρός από το δικτυωμένο γραφείο του δίνει οδηγίες στους νοσοκόμους του ασθενοφόρου για να σώσουν την ζωή ενός ανθρώπου που είχε την ατυχία να είναι ο πρωταγωνιστή ενός ατυχήματος.

Καρακωνσταντής Γεώργιος
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Μηχανικός H/Y Τηλεπικοινωνιών και Δικτύω)

Το άρθρο αυτό βρίσκεται δημοσιευμένο στην Πύλη www.nygma.gr
στη διεύθυνση http://www.nygma.gr/mag/articles/Article.asp?ar_id=453&ac_id=11