ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
Τεχνολογία-Επιστήμες
 printer friendly version  -  στείλτε τη σελίδα με e-mail ]

Αναγκαιότητα θεσμοθέτησης κανόνων για τα έργα 26/5/2004

Η Κοινωνία της Πληροφορίας αποτελεί όπως αναφέρει η κυβέρνηση (νυν και πρώην) ένα μεγάλο αλλά απαραίτητο βήμα της ελληνικής κοινωνίας στη σύγχρονη εποχή. Η εφαρμογή της δημιουργεί νέους ρόλους και υποχρεώσεις, που επιχειρείται να ρυθμιστούν, τόσο σε επίπεδο εθνικής νομοθεσίας όσο και σε διεθνές επίπεδο, όπου συνθήκες και κανονισμοί διαμορφώνουν, κατά κάποιο τρόπο, ένα "διεθνές δίκαιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας", το οποίο καλύπτει, μεταξύ άλλων, θέματα πνευματικών δικαιωμάτων, ζητήματα προστασίας των προσωπικών δεδομένων και απαιτήσεις ενσωμάτωσης των εθνικών οικονομιών στο παγκόσμιο σύστημα με την υιοθέτηση κοινών τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων.

Σε αυτή την προοπτική, η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας παρακολουθεί με ιδιαίτερη ευαισθησία και ενδιαφέρον τις πολιτικές πρωτοβουλίες, οι οποίες ξεκίνησαν με τη ψήφιση του ν. 2867/2000 «Οργάνωση και λειτουργία των τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις», με στόχο τη ρύθμιση θεμάτων μελετών, δημοσίων έργων και εγκαταστάσεων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Έμπρακτα κατέθεσε στους συναρμόδιους υπουργούς τις απόψεις της, διατυπώνοντας τις αναγκαίες τροποποιήσεις και προσθήκες για την διαμόρφωση ενός άρτιου και ρεαλιστικού θεσμικού πλαισίου. Οι προτεινόμενες αλλαγές, με πλήρη νομική και επιστημονική τεκμηρίωση, απηχούν τους προβληματισμούς όλων των Τεχνικών Επιστημόνων του κλάδου, καθώς αυτοί προέκυψαν μέσα από μια ανοικτή, αναλυτική και συνθετική διαδικασία διαλόγου σε καθένα από τα παραρτήματα της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας, με τη συμμετοχή εκατοντάδων μελών της.

Τους τεχνικούς και πολιτικούς λόγους που επιβάλλουν την ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση των θεσμικών παρεμβάσεων που προέβλεψε ο ν.2867/2000 με τις εξουσιοδοτικές διατάξεις των παραγράφων 10 και 11 του άρθρου 13. Τα προβλήματα που ενδέχεται να υπάρξουν στην δημοπράτηση και εκτέλεση των δημοσίων έργων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, τα οποία έχουν ενταχθεί στο Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, εάν δεν υπογραφούν εγκαίρως τα σχετικά κανονιστικά διατάγματα.

Τις δυσκολίες εφαρμογής πρόσφατων κοινοτικών οδηγιών,
αν συνεχιστεί το υφιστάμενο σήμερα καθεστώς της ανυπαρξίας θεσμικού πλαισίου αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Τους κινδύνους από την υιοθέτηση τεχνικά και νομικά αστήρικτων προτάσεων, οι οποίες, όπως μαθαίνουμε από τα μέσα ενημέρωσης, τίθενται συχνά εκβιαστικά αποσκοπώντας όχι στην καλύτερη δυνατή προετοιμασία της χώρας για τις προκλήσεις του αμέσου μέλλοντος αλλά στη συνέχιση μιας μακροχρόνιας, δυστυχώς, αντιμετώπισης των ΤΠΕ ως μέσο εύκολου πλουτισμού.

Ωστόσο έχει διαπιστωθεί μια σαφέστατη έλλειψη κανόνων για την εκτέλεση και έλεγχο των δημοσίων έργων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, παρά τη σαφή ένταξή τους στο καθεστώς των δημοσίων έργων, γεγονός που ενέχει τον κίνδυνο της ματαίωσης κρισίμων έργων που έχουν ενταχθεί στο Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, ή την εκτέλεσή τους με τρόπο που δεν θα εξασφαλίζει την τεχνική αρτιότητα και τη βιωσιμότητά τους. Μια τέτοια εξέλιξη θα έχει τραγικές συνέπειες και δεν αποκλείεται να προκαλέσει συρρίκνωση του κλάδου της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών και ακολούθως δραστική μείωση των θέσεων εργασίας των Τεχνικών Επιστημόνων του κλάδου. Διότι πραγματικά η έλλειψη κανόνων και η απουσία μητρώων κατασκευαστών και εργοληπτικών επιχειρήσεων, δημιουργεί τεράστιες δυσχέρειες και προβλήματα έχοντας διαμορφώσει ένα τοπίο όπου απουσιάζει ο υγιής ανταγωνισμός και η τεχνική αρτιότητα στα εκτελούμενα έργα. Ας σημειωθεί επιπλέον ότι σε όλα τα σύγχρονα κατασκευαστικά έργα το τμήμα εκείνο που αφορά υποδομές και συστήματα τηλεματικής και αυτομάτου ελέγχου, ελλείψει κατάλληλου θεσμικού πλαισίου, επαφίεται στις καλές προθέσεις των αναδόχων οι οποίες φυσικά δεν αρκούν για να εξασφαλίσουν την ασφαλή λειτουργία τους.

Συνεπώς πρέπει να ξεπεραστεί η υφιστάμενη σύγχυση που προκαλεί η σύγκρουση αρμοδιοτήτων μεταξύ δημοσίων φορέων καθώς και η ύπαρξη φορέων δήθεν εκπροσώπησης των Πληροφορικών. Η σύγχυση αυτή αποτελεί τελικά και το μόνο όπλο των γνωστών ομάδων πίεσης που χρόνια τώρα αναχαιτίζουν κάθε σοβαρή προσπάθεια θεσμικών παρεμβάσεων. Η ενεργοποίηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου στα σχετικά ζητήματα και η στενή συνεργασία με την Ένωσή θα συμβάλει καθοριστικά στην ταχύτερη δυνατή απεμπλοκή των διαδικασιών που έχουν ξεκινήσει για τη θέσπιση ενός πλαισίου κανόνων και επαγγελματικών δικαιωμάτων στην Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες προς όφελος του κλάδου και της αναπτυξιακής προοπτικής της χώρας.

Νικος Μπερτές
Άλλα άρθρα του

Σχολιασμός Άρθρου
( έχουν καταχωρηθεί ήδη 1 σχόλια )

VASILIKI: ομολογώ ότι διάβασα με προσοχή τρεις φορές το κείμενο αλλά δεν μπόρεσα να το καταλάβω στο σύνολο του....ίσως μια περίληψη και κάποιο παράδειγμα να βοηθούσε. (26/5/2004)
[εισαγωγή σχολίου]
 printer friendly version  -  στείλτε τη σελίδα με e-mail ]

Σπίτι
Τεχνολογία-Επιστήμες
Προηγούμενο Επόμενο
Αναζήτηση 'Αρθρων
Σχολιασμός Άρθρου
Περιοδικό
   Editorials
   Sex
   Αθλητισμός
   Ακαδημαϊκά
   Αποκρυφισμός
   Αυτοκίνητο 2001
   Βία
   Γλώσσα
   Δραστηριότητες
   Εδώ Πολυτεχνείο (;)
   Εθνικά Θέματα
   Εικόνες
   Εκπαίδευση
   ΕΜΠ-ΕΠΙΣΕΥ
   Ενημερωτικά
   Επιστημ. φαντασία
   Έρευνα στο ΕΜΠ
   Ιστορίες
   Καθημερινότητα
   Κοινωνία
   Μ.Μ.Ε.
   Μόδα
   Παιδεία
   Ποιήματα
   Πολιτική
   Προσωπικά
   Σκέψεις
   Σκίτσα
   Τέλος εντύπου
   Τέχνες
   Τεχνολογία-Επιστήμες
   Φοιτ. Εκλογές `96
   Φοιτ. Εκλογές '95
   Χαβαλές
   Χαβαλές '96
   Χριστούγεννα '96
   Ψυχαγωγία
Μέλη
Ακαδημαϊκά
Επικοινωνία
Εκδρομές
Διασκέδαση
Σπίτι
Τεχνολογία-Επιστήμες
Προηγούμενο Επόμενο

ΝΥΓΜΑ ανλίμιτεντ σαμ ράιτς ρισέρβντ 1994-2099