ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
FORUM Ανενεργό
Ανέκδοτα Παρτ Του!! home...
  Επιστροφή στο FORUM
  Άλλα FORUM Ενεργά
  Άλλα FORUM Ανενεργά
Αποστολέας magdak
Αποστολή 17/1/2002 12:13:51 μμ
Τίτλος 4 Blonde jokes
Κείμενο 1. RIVER WALK

There's this blonde out for a walk. She comes to a river and sees another
blonde on the opposite bank.
"Yoo-hoo" she shouts, "how can I get to the other side?"
The second blonde looks up the river then down the river then shouts
back, "You are on the other side."

2. KNITTING

A highway patrolman pulled alongside a speeding car on the freeway.
Glancing at the car, he was astounded to see that the blonde behind the
wheel was knitting! Realizing that she was oblivious to his flashing
lights and siren, the trooper cranked down his window, turned on his
bullhorn and yelled, "PULLOVER!"
"NO," the blonde yelled back, "IT'S A SCARF!"

3. BLONDE ON THE SUN

A Russian, an American, and a Blonde were talking one day.
The Russian said, "We were the first in space!"
The American said, "We were the first on the moon!"
The Blonde said, "So what, we're going to be the first on the sun!" The
Russian and the American looked at each other and shook their heads.
"You can't land on the sun, you idiot! You'll burn up!" said the Russian.
To which the Blonde replied, "We're not stupid, you know. We're
going at night!"

4. SPEEDING TICKET

A police officer stops a blonde for speeding and asks her very nicely if
he could see her license.
She replied in a huff, "I wish you guys would get your act together. Just
yesterday you take away my license and then today you expect me to show
it to you!"


ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ
επιστροφή στο Forum
Σπίτι Περιοδικό Μέλη Ακαδημαϊκά Επικοινωνία Εκδρομές Διασκέδαση
Αν θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας οποιοδήποτε σχόλιο υπάρχει πάντα η γνωστή διεύθυνση...
ΝΥΓΜΑ ανλίμιτεντ σαμ ράιτς ρισέρβντ 1994-2099