ΝΥΓΜΑ #6 - 23 Μαρτίου 1995

 

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ...για ηλεκτρολόγους

 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Το αντικείμενο των σπουδών του ηλεκτρολόγου.

2. Μέλος είναι και ο Τσιβίδης - Προκαλούν μαγνητικά πεδία.

3. Τα ηλεκτροτεχνικά διδάσκει ο Καγκαράκης - Εφτά τα χρώματά της (καθ.).

4. Μη κυρτός.

5. Βαθμός καλού φοιτητή (όχι δέκα) - Είναι και το PC.

6. Οκτώ έχει το Πολυτεχνείο - Κατηγορία ολοκληρωμένων (ξεν.).

7. Χρήσιμα μεταξύ φοιτητών στις εξετάσεις.

8. Βαρύς ο των εξετάσεων - Δυαδικό ψηφίο.

ΚΑΘΕΤΑ

1. Και στα μπαρ το βρίσκεις.

2. Μισό... λελέκι - 'Αφωνο... κύμα.

3. Είναι και η Πληροφορική.

4. Μονάδα μέτρησης αντίστασης.

5. Το έχουν μερικοί στις εξετάσεις - Πρόθεση.

6. Μουσική νότα - Δεικτική αντωνυμία (καθ.).

7. Ομόηχα φωνήεντα - Δίφθογγος.

8. Εργαλείο γλύπτη - Αρχή όρκου.

9. Οξύθυμος καθηγητής.

10. Κάρε... γνωστό μοντέλο - Πρόθεση με άρθρο.

11. Κτητική αντωνυμία - Θεός του Ολύμπου και του... FTP.

Γιάννης Μελάς

3ο έτος ΕΜΠ Τμήμα Ηλ.Μηχ. & Μηχ. ΗΥ